Hiện nay cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc,… cung cấp các dịch vụ về y học được mở ra hàng loạt rất nhiều, đồng nghĩa với nó là sự cạnh tranh, tạo ra sự nỗi băn khoăn của bệnh nhân không biết chọn ai, cơ sở nào, phòng khảm nào tốt, đội […]